Introductie bij Spreken over God van dr. A. van de Beek

In zijn nieuwe boek Spreken over God gaat dr. A. van de Beek in op de hoofdlijnen van zijn theologie. Hij gaat in op de thema's in zijn zesdelige serie die inzet bij denken over Christus als de openbaring van Gods wezen. Dat perspectief is voor Van de Beek bepalend voor alle thema’s van de theologie. In zijn nieuwe boek maakt hij tevens van de gelegenheid gebruik verworven inzichten te verdiepen en te actualiseren. 

Introductie bij Spreken over God

Op deze pagina bieden we u achtergronden aan bij Spreken over God. We hebben een aantal theologen gevraagd te reageren op een onderdeel in het boek. Deze bijdragen zullen in de loop van de komende weken worden gepubliceerd. 

Speciaal voor gesprekskringen en theologisch geïnteresseerden maakte dr. A. van de Beek bij elk hoofdstuk een kort introductiefilmpje. U vindt de introductiefilmpjes hieronder.


Reacties op Spreken over God


De reactie van dr. Martien Brinkman
Emeritus hoogleraar oecumenische/interculturele theologie Vrije Universiteit Amsterdam

Het is altijd spannend om Van de Beek over de schepping te horen. Hij is zowel theoloog als bioloog. In de biologie promoveerde hij op bramen. Vandaar zijn bijnaam ‘bramen Bram’. Als het over natuurwetenschappelijke gegevens gaat, weet hij waar hij het over heeft. Hij lijkt, waarschijnlijk mede door deze achtergrond, in de loop van zijn leven meer dan menige andere theoloog door de schepping gefascineerd te zijn. Lees verder

De reactie van prof. dr. Jan Hoek
Hoogleraar systematische theologie, Evangelische Theologische Faculteit, Leuven

Even origineel als aansprekend geeft Bram van de Beek invulling aan de eschatologie. Geen theoloog kan bij het ontvouwen van een toekomstleer heen om de spanning tussen vervulling en voleinding die heel de Bijbel en met name het Nieuwe Testament doortrekt. De verschillende hedendaagse eschatologische ontwerpen kan men positioneren op de as tussen ‘nu reeds’ (realised eschatology) en ‘nog niet’. Het eigene van de benadering door Van de Beek is nu dat een zeer krachtig accent op het ‘nu reeds’ gepaard gaat met een even krachtige benadrukking van het ‘nog niet’. Lees verder

De reactie van dr. Tzvi Marx
Rabbijn

Ik keer me tegen deze ontologische manier van uitleg van de Torah, Jodendom en de relatie van Israël met God. Keuze als een optie is blatant afwezig in zo’n ‘calvinistische’ deterministische benadering van de godsdienst van Israël, een visie die al veel eerder gedeeld werd door de Qumran secte die we hebben leren kenen door de Dode Zeerollen. Dit ontologische postulaat komt naar voren in tamelijk veel thema’s in Van de Beeks boek die ik zou willen bestrijden. Lees verder

De reactie van prof. dr. Wim van Vlastuin
Rector van het Hersteld Hervormd Seminarie, hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam en predikant binnen de Hersteld Hervormde Kerk

Bram van de Beek heeft zijn dikke pillen samengevat in ‘de draagbare Bram van de Beek’. Voorop staan negen plaatjes van theologen uit de geschiedenis waarbij de theologen uit de vroege kerk in de meerderheid zijn. Dat is veelzeggend. Wie Van de Beek heeft leren kennen in zijn publicaties weet dat hij een grote liefde heeft voor de vroege kerk, in het bijzonder de Oosterse tak daarvan. Het concilie van Chalcedon zit hem nog altijd dwars, omdat in de praktijk de twee naturen meer het denken bepaalden dan de eenheid van de persoon van de Kurios. Lees verder

De reactie van Mgr. Dr. Gerard de Korte
Rooms- katholiek bisschop van ’s-Hertogenbosch

Prof. van de Beek is een productief schrijver. Tal van, veelal omvangrijke, studies staan op zijn naam. In Spreken over God vinden wij de hoofdlijnen van zijn theologie. Dit boek bevat de samenvattende conclusies van het gedane onderzoek. De auteur legt direct zijn theologisch kaarten open op tafel. Christelijke theologie zet in bij Christus. De Kerk vindt haar identiteit in Hem. Vanzelfsprekend is voor prof. van de Beek de Heilige Schrift de bron bij uitstek voor iedere theologie.  Via het Bijbels getuigenis leren wij immers de drie-ene God kennen. Maar voor de auteur zijn met name de kerkvaders, de grote theologen van de vroege Kerk, een belangrijke bron. Dat geeft de theologie van prof. v.d. Beek een oecumenische dimensie. Lees verder

De reactie van dr. Arjan Plaisier
Van 2008 tot juni 2016 scriba van de Protestantse Kerk in Nederland

Van de Beek doet in zijn theologie nooit zijn best om gevoeligheden die vanuit de tijdgeest opkomen, te ontzien. Het hart van het geloof in nu eenmaal Jezus, waarlijk God en waarlijk mens in de eenheid van zijn persoon. Hij is het vleesgeworden Woord dat ons menszijn heeft aangenomen om ons te verlossen en het eeuwige leven te schenken. Dat is altijd al een vreemd geloof geweest, en heeft altijd al in kwade reuk bij de tijdgeest gestaan, maar wie hier afbreuk aan doet, verliest de substantie van het geloof. ‘Mag het een iets minder?’ is een terugkerend refrein, maar de kerk heeft, soms na heftige discussies, steeds gezegd: nee. Lees verder


Introductiefilmpjes bij Spreken over God


Bij de inleiding

Introductie

Bij hoofdstuk één

God is Jezus van Nazaret

Bij hoofdstuk twee

Israël - het heil is uit de Joden

Bij hoofdstuk drie

Eschatologie en de Heilige Geest

Bij hoofdstuk vier

De kerk

Bij hoofdstuk vijf

Schepping

Bij hoofdstuk zes

God de Vader


Nog leverbare delen uit de theologische serie van dr. A. van de Beek:

Klik op de afbeelding voor meer informatie


mijn vader uw vader bram van de beek
een lichtkring om het kruis
lichaam en geest van christum bram van de beek
god doet recht bram van de beek
Insert Image
Insert Video