5 tips voor ambtsdragers

5 tips voor ambtsdragers. Het dragen van een ambt is vaak iets dat voortvloeit uit een passie, sterke ambities en goede intenties. Deze drijfveren zijn wat het zo’n wonderbaarlijk iets maakt, tegelijkertijd wordt je geconfronteerd met een druk die komt uit de verantwoordelijkheid en kan het voelen dat het meer werk is dan het oorspronkelijk leek. Daarom hebben wij hier enkele boeken neergezet waarvan wij van mening zijn dat ze kunnen helpen bij het vak.

goed gereedschap is het halve werk kees van der kooi

Goed gereedschap is het halve werk

De urgentie van theologie in pastoraat en zielzorg

Aan de hand van ervaringen in een ziekenhuis gaan de auteurs na – vanuit hun verschillende disciplines – welke rol theologie vervult in pastoraat, geestelijke verzorging en coaching. En omgekeerd: hoe ontmoetingen inwerken op de theologie. Mensen vertellen hun verhalen, hun angst, hoop en twijfel, en komen met flarden van zin. Hoe reageert de geestelijk verzorger daarop?

Werp hier een eerste blik op het boek

Ontmoeting

Inspiratie voor pastorale gesprekken.

Pastorale bezoeken afleggen, het is mooi, dankbaar, spannend en soms zwaar om te doen. Dit boek wil pastorale bezoekers inspireren, nieuwe ideeën aanreiken en laten leren van anderen. Voor twintig pastorale doelgroepen en situaties geven de auteurs drie tot vijf fijngevoelige casusbeschrijvingen, met reflectie en een gebed. Het boek stimuleert en inspireert zo nieuwe en ervaren bezoekers, werkt drempelverlagend en geeft inzicht in het eigen handelen.

Werp hier een eerste blik op het boek

ontmoetingHandboek pastoraat bij psychische problemen

Handboek pastoraat

bij psychische problemen

In Handboek pastoraat bij psychische problemen onder eindredactie van Hanneke Schaap-Jonker geven deskundigen informatie over de meest voorkomende psychische stoornissen. Wat houdt de stoornis in, hoe hangt de stoornis samen met geloof en geloofsbeleving, hoe werkt de stoornis door in het pastorale contact en wat zijn de do’s en don’ts voor de pastor? Een must-read voor iedereen die actief is in het pastoraat, maar ook waardevol voor anderen die in hun omgeving te maken hebben met psychische ziekte.

Werp hier een eerste blik op het boek

Goed beginnen

Vergaderopeningen

Voorzitters van vergaderingen in kerken, scholen, christelijke organisaties en instellingen zullen heel veel plezier van dit boek hebben. Dit boek bevat 55 vergaderopeningen waarin vanuit een integraal openomen Bijbelgedeelte een korte overdenking wordt geboden. Elke opening bevat verder een lied, een gespreksvraag en punten voor een gebed.

goed beginnen

Bidden kun je leren

Praktische gids voor het gebed

Met Bidden kun je leren geeft Anne van Olst een praktische gids voor gebed, bedoeld voor zowel jonge als ervaren gelovigen en geschikt voor gebruik in kringen. Bidden kun je leren. Dit boek wil daarbij helpen. Het is een praktische gids voor gebed. Zowel voor beginners die een helpende hand kunnen gebruiken bij de eerste stappen op de weg van het gebed, als voor meer ervaren bidders die zich blijvend willen bezinnen op hun gebeden. Op een frisse manier wordt antwoord gegeven op vragen als: Wat is bidden? Hoe begin je je gebed? Hoe spreek je God aan? Hoe kun je met vertrouwen bidden? De handleiding voor gesprek maakt het boek geschikt voor gebruik in kringen.

Werp hier alvast een eerste blik op het boek