Boeken voor ambtsdragers

Boeken voor (nieuwe) ambtsdragers

Speciaal voor ambtsdragers verschenen bij Kokboekencentrum een groot aantal instructieve en praktische boeken, voor ouderlingen, voor diaken en ook voor andere vrijwilligers in de kerk. Voor mensen die op zoek zijn naar praktische ondersteuning. en voor ambtsdragers die geïnteresseerd zijn in de theoretische achtergronden van hun werk. Vandaar dit verzicht van actuele boeken voor ambtsdragers.

Pastoraat voor iedereen.

Pastoraat is een opdracht voor de gemeente. In haar boek Pastoraat voor iedereen wilt Nynke Dijkstra in een kort bestek, op heldere wijze de hoofdlijnen van het pastoraat in de christelijke gemeente aanreiken.

pastoraat voor iedereen nynke dijkstra


Handboek voor de ouderlingen & bezoekmedewerkers.

Deze bundel is een bemoediging en een handreiking voor die gemeenteleden die God en zijn gemeente dienen als oudste en zorgdragen voor het geestelijk welzijn en functioneren van gemeenteleden.

ik wil u van harte dienen

Handboek voor de ouderlingen & bezoekmedewerkers.

Dit handboek biedt zowel de doorgewinterde als beginnende ouderling en bezoekmedewerker handvatten. Het bespreekt de gang van zaken in de kerk: wat is pastoraat, wat doet een kerkenraad, hoe ziet een huisbezoek eruit. Er worden gebeden en (bijbel)teksten aangereikt, er is aandacht voor de toekomst van het pastoraat en vijftien casussen en verdiepende teksten zetten aan tot nadenken over thema's rondom het pastoraat. Een compleet handboek, dat elke ouderling of bezoekmedewerker informeert én inspireert.


Goed beginnen.

Dit boekje bevat 55 vergaderopeningen waarin vanuit een integraal opgenomen Bijbelgedeelte een korte overdenking wordt geboden.


Gebeden voor lichte en donkere dagen.

In dit gebedenboek vind je bronnen van bemoediging voor de tocht door het leven. De gebeden zijn vindbaar op thema: aanbidding, angst, bezorgdheid, dankbaarheid, naderende dood, onrecht, stilte, twijfel, verwachting, vreugde, wanhoop, ziekte enz. Het hele leven komt zo aan bod, met zijn zonnige momenten en schaduwkanten.

gebeden voor lichte en donkere dagen

In Met eigen woorden hertaalde Piet van Midden een groot aantal Bijbelse teksten op een verrassende en lichtvoetige wijze: psalmen, profetenteksten, maar ook woorden van Jezus zelf.


Een voortreffelijk werk.

Een complete en gedegen handleiding voor de ambtsdragers van vandaag. Deze handleiding biedt een snel en goed inzicht in alle aspecten van het gemeente zijn

een voortreffelijk werk

101 dingen die je moet weten als je ambtsdrager wordt.

Inspirerende, leuke, informatieve en bemoedigende teksten, tips en adviezen voor nieuwe ambtsdragers in de kerk, je vindt ze allemaal in dit boek.


Liefdevol oog en open oor.

Dit handboek pastoraat is een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die werkzaam is in het pastoraat, zowel vrijwillig als professioneel. Dit boek biedt een gedegen visie op het pastoraart en het biedt antwoord op velen van de algemene vragen die rond het pastoraat hangen.


Handboek pastoraat bij psychische problemen.

In Handboek pastoraat bij psychische problemen onder eindredactie van Hanneke Schaap-Jonker geven deskundigen informatie over de meest voorkomende psychische stoornissen. Wat houdt de stoornis in, hoe hangt de stoornis samen met geloof en geloofsbeleving, hoe werkt de stoornis door in het pastorale contact en wat zijn de do’s en don’ts voor de pastor? Een must-read voor iedereen die actief is in het pastoraat, maar ook waardevol voor anderen die in hun omgeving te maken hebben met psychische ziekte.


Dienen en delen.

In een tijd waarin de rol en positie van de kerk in de samenleving sterk verandert, is blijvende bezinning op haar diaconale taak van groot belang. Dit basisboek diaconaat reikt voor deze bezinning het basismateriaal aan zodat u daarmee een begin kunt maken en verder kan doorgroeien.


Diaken in de praktijk.

Het boek Diaken in de praktijk (een vijfde, herziene druk) is gebaseerd op de praktijk van de diaconale cursussen. Dit boek is bedoeld voor het geven van een bijdragen aan het verdiepen van de eigen visie.


Dienst doen.

Het boek Dienst doen biedt een systematische weergave van het diaconale veld via Bijbelse bezinning op het diaconaat en de gemeente Vervolgens geeft het boek een beschrijving van de praktische inhoud van het werk.


Tijd maken.

Het boek Tijd maken werkt als een praktische gids voor ambtsdragers, op weg naar een beter beheer van kostbare tijd zal dit boek u bijstaan. Met dit boek ontdekt u waar in uw huidige situatie het tijdslek zit en hoe dat lek gedicht kan worden


Luisteren is een kunst.

Een onmiskenbaar boek voor voorgangers, pastoraal werkers, ambtsdragers en oudsten die het pastorale werk serieus nemen.


Goed gereedschap is het halve werk.

Aan de hand van ervaringen in een ziekenhuis gaan de auteurs, ieder vanuit hun eigen discipline, na welke rollen theologie vervult in het pastoraat, de geestelijke verzorging en in de coaching. 


Werken met rituelen in het pastoraat.

In onze religieuze rituelen reiken we naar een ontmoeting met God, met iets wat 'groter is dan ons hart'. In Werken met rituelen in het pastoraat worden deze gedachten nader uitgewerkt voor het gebruik in het pastoraat.

werken met rituelen in het pastoraat

Ontmoeting

Pastorale bezoeken afleggen, het is mooi, dankbaar, spannend en soms zwaar om te doen. Dit boek wil pastorale bezoekers inspireren, nieuwe ideeën aanreiken en laten leren van anderen. 

ontmoeting

Tot de kern komen

Dit boek wil alle pastores, in de breedste zin van het woord, helpen om bewuster, sneller en beter pastorale gesprekken te voeren. De auteur richt zich in dit boekje op iedereen die zich met of zonder ambt of specifieke rol toelegt op heilzame ontmoetingen met mensen.

tot de kern komen

Tot de kern komen

Feedback in de kerk van Paulien Vervoorn is een boek vol aansprekende ideeën om van elkaar te leren. Paulien Vervoorn geeft opdrachten en tips om elkaar goede en opbouwende feedback te geven, zodat er ook in de kerk van elkaar geleerd kan worden.

feedback in de kerk