Nieuwe titels februari 2019

Wij kijken uit naar onze non-fictie boeken die in deze maand gaan verschijnen! Onderstaande boeken zijn te bestellen via de boekhandel of via onze veilige en betrouwbare webshop boekenwereld.com.

Feestelijke jubileumbundel

Hernhutters in beweging is een door de Broedergemeente Zeist samengestelde jubileumbundel en belicht de bouwkundige geschiedenis van de grote kerkzaal in Zeist, de geschiedenis van de hernhutters, maar ook de brede maatschappelijke functie van de Evangelische Broedergemeente en hun kerkzaal in de Zeister samenleving.

vanaf 26 maart in de boekhandel

 

 

 

Nieuwe taal en vormen voor oude en nieuwe rituelen

De behoefte aan rituelen is groter dan ooit, maar wij lijken geen passende woorden en gebaren meer tot onze beschikking te hebben om hieraan te beantwoorden. Drie vrijzinnige theologen hebben daarom aan collega’s en aan dichters gevraagd om voor nieuwe teksten en vormen te zorgen.

vanaf 26 maart verkrijgbaar in de (online boekhandel)

 

 

 

 

Welke weg gaat God met de dieren in schepping en nieuwe schepping?

God houdt van dieren en geeft hun een bijzondere plaats in de schepping. Maar hebben dieren ook een plaats in Gods verlossingswerk? Zijn er straks dieren op de nieuwe aarde? Zien we er ons geliefde huisdier terug, en wat betekent dat voor onze huidige omgang met dieren?

verschijnt 12 maart

 

 

 

 

 

Waar is God als alles vervaagt?

Handreikingen en bemoediging in het omgaan met dementie en God. Dementie brengt je bij de kern van je geloof. Juist omdat je met dementie zo afhankelijk en kwetsbaar bent, juist omdat je cognitieve capaciteiten achteruitgaan, kom je onherroepelijk voor de kernvragen van je leven te staan.

 

 

Gedachten over het levenseinde

Emerituspredikant en publicist Piet Schelling deelt gedachten over het levenseinde, met als doel anderen te stimuleren daarover na te denken. ‘Ik ga dood.’  Zo opent dit boek. Drie woorden waarachter een wereld van gedachten en gevoelens schuilgaat. Open en toegankelijk laat de auteur zien wat het levenseinde met hem doet.

 

 

 

 

 

Kom in beweging Gods Geest werkt via energie

Philip Troost herijkt de kernwoorden van het christelijk geloof. We zijn verlost, maar echt vrij leven is een ander verhaal. We gaan voor onderlinge gemeenschap, maar je verbinden met elkaar, hoe doe je dat? Hij laat zien hoe deze kloof tussen ideaal en werkelijkheid geen bron van frustratie hoeft te zijn maar een boeiend avontuur kan worden, vol beweging, groei en vitaliteit.