Kerk en Theologie

Kerk en Theologie is het toonaangevende kwartaaltijdschrift voor theologie voor de predikanten en theologen die vakmatig willen bijblijven. Inhoudelijk bestrijkt het blad het gehele theologische veld, van exegese en kerkgeschiedenis tot dogmatiek en homiletiek.
Primair onderwerp van reflectie zijn thema’s die in de praktijk van de kerkelijke gemeente naar voren komen. Daarnaast is er aandacht voor wat in de praktijk zelf misschien minder aan de orde is, maar wat het dagelijks theologisch bestaan wel verrijkt. Kronieken en boekbesprekingen maken iedere uitgave compleet en verschaffen inzicht in recente ontwikkelingen en publicaties.
Per jaargang verschijnt één themanummer.

Eindredactie
Dr. K.L. Bom
Dr. C. van der Kooi (voorzitter)
Dr. A.C. Meesters (redactiesecretarisacmeesters@hetnet.nl)
Dr. L.H. Westra (secretaris boekenrubriek)

Brede redactie
Dr. L.J. van den Brom (systematische theologie)
Dr. R. Brouwer (praktische theologie)
Dr. J. Dubbink (Oude Testament)
Dr. G.J. van Klinken (kerkgeschiedenis)
Dr. L.J. Koffeman (kerkrecht, ecclesiologie)
Dr. W. Otten (kerkgeschiedenis)
Dr. A. Vos (dogmatiek)
Dr. P.H. Vos (ethiek)
Dr. A.W. Zwiep (Nieuwe Testament)

Redactie-adres
Postbus 203, 3970 AE Driebergen – telefoon (0343) 51 50 50

Abonnementen

Neem een jaarabonnement (4 nummers)
Nederland: € 68,00*
Buitenland: € 100,00

Neem een proefabonnement (2 nummers)
Nederland: € 27,50

* abonnementsprijs op basis van automatische incasso

Abonnementenadministratie
Heeft u vragen over uw abonnement? Mail naar: kerkentheologie@kokboekencentrum.nl.

Los nummer

Nederland: € 18,90 (excl. verzendkosten)
Buitenland: € 18,90 
(excl. verzendkosten)

Bestel een los nummer