Kerk en Theologie

Kerk en Theologie is het toonaangevende kwartaaltijdschrift voor theologie voor de predikanten en theologen die vakmatig willen bijblijven. Inhoudelijk bestrijkt het blad het gehele theologische veld, van exegese en kerkgeschiedenis tot dogmatiek en homiletiek.
Primair onderwerp van reflectie zijn thema’s die in de praktijk van de kerkelijke gemeente naar voren komen. Daarnaast is er aandacht voor wat in de praktijk zelf misschien minder aan de orde is, maar wat het dagelijks theologisch bestaan wel verrijkt. Kronieken en boekbesprekingen maken iedere uitgave compleet en verschaffen inzicht in recente ontwikkelingen en publicaties.
Per jaargang verschijnt één themanummer.

Doe mee aan het tevredenheidsonderzoek van Kerk en Theologie

Eindredactie
Dr. K.L. Bom
Dr. C. van der Kooi (voorzitter)
Dr. A.C. Meesters
Dr. A. Reitsma (redactiesecretarisredactiekerkentheologie@gmail.com)
Dr. L.H. Westra (secretaris boekenrubriek)

Brede redactie
Dr. R. Brouwer (praktische theologie)
Dr. J. Dubbink (Oude Testament)
Dr. G.J. van Klinken (kerkgeschiedenis)
Dr. L.J. Koffeman (kerkrecht, ecclesiologie)
Dr. W. Otten (kerkgeschiedenis)
Dr. A. Vos (dogmatiek)
Dr. P.H. Vos (ethiek)
Dr. A.W. Zwiep (Nieuwe Testament)

Informatie voor auteurs
Richtlijnen voor het schrijven van artikelen zijn bij de redactiesecretaris verkrijgbaar (redactiekerkentheologie@gmail.com). Bijdragen voor Kerk en Theologie worden anoniem door de kernredactie beoordeeld. Artikelen worden tevens voorgelegd aan één of meer anonieme beoordelaars. Over het al of niet opnemen van bijdragen beslist de redactie.

Abonnementen

Neem een jaarabonnement (4 nummers)
Nederland: € 69,00*
Buitenland: € 103,00

Neem een proefabonnement (2 nummers)
Nederland: € 28,00

* abonnementsprijs op basis van automatische incasso

Abonnementenadministratie
Heeft u vragen over uw abonnement? Mail naar: kerkentheologie@kokboekencentrum.nl.

Los nummer

Nederland: € 19,50 (excl. verzendkosten)
Buitenland: € 19,50
(excl. verzendkosten)

Bestel een los nummer