Laetare

Laetare wil lezers enthousiasmeren om liturgie zo breed en diep mogelijk te verkennen. Liturgie als ruimte waarin de ontmoeting met God mogelijk wordt.

Laetare biedt achtergronden en ontwikkelingen van vieren in de 21e eeuw, publiceert interviews met liturgisch betrokkenen, bespreekt oude en nieuwe liederen, en geeft tekst-, beeld- en liedsuggesties voor de eredienst.

Laetare is de opvolger van het tijdschrift Eredienstvaardig. Het is een kerkonafhankelijk, oecumenisch kwartaalblad voor de kerkdienst en alles wat daarmee in ruime zin verband houdt. Het wordt gemaakt voor allen die betrokken zijn bij de liturgie, voorgangers, musici, ambtsdragers, werkgroepen eredienst en iedereen die verder meewerkt aan of geïnteresseerd is in de bouwstenen voor de bijeenkomsten van gelovigen en godzoekers. Het blad wordt uitgegeven in opdracht van de Stichting Eredienstvaardig.

Voor actuele informatie over dit tijdschrift ga naar: theologie.nl